kontakt

kancelaria:

Podtatranská ulica 135/2
Poprad

Tel: 0903 606 263

predaj-okien

KONTAKT na objednanie servisných prác:

telefon:  0903 / 606 263 ,
e-mail: lk.okna@gmail.com

www.oprava-servis-okien.sk

  • Pri posielaní e-mailu prosíme o uvedenie nasledovných informácií:

  • meno zakazníka

  • adresa na ktorej sa bude servis vykonávať

  • telefónny kontakt

    V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Astra Trade,s. r. o. na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb Astra Trade, s. r. o. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Informácie pre dotknutú osobu Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje Astra Trade, s. r. o. tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude Astra Trade, s. r. o. spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s Astra Trade, s. r. o., Vaše osobné údaje bude Astra Trade, s. r. o. spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu.